Xử lý nước cấp dùng cho sinh hoạt

 
XỬ LÝ NƯỚC CẤP DÙNG CHO SINH HOẠT

Xử lý các nguồn nước mặt, nước ngầm, nước nhiễm mặn... được xử lý bằng phương pháp lọc đa tầng, khử trùng bằng UV, OZone...

 

 

Xin vui lòng liên hệ Bộ phận công nghệ:
       + Điện thoại: (028) 3603 1639

       + Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.