Dự án

Chuẩn bị hồ sơ quyết toán

Ngày 27 tháng 5 năm 2021

Các cán bộ Công ty Hải Sơn đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ quyết toán công trình: Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện 103/Học viện Quân y/Bộ quốc phòng.

 

 

 

Nguồn: Công ty Hải Sơn

 

Thi công Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện 103/Học viện Quân y/Bộ quốc phòng

Cán bộ kỹ thuật của Công ty Hải Sơn hướng dẫn vận hành tủ điện điều khiển hệ thống xử lý nước thải

 

Nguồn: Cty Hải Sơn

 

Hệ thống xử lý nước thải trại heo

Ngày 02/6/2020 .

Vận hành ổn định hệ thống vi sinh - Hệ thống xử lý nước thải trại heo Cư Jút - ĐắkNông.

- Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH GREENFARM ASIA

- Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HẢI SƠN.

 

 

 

Nguồn: Cty Hải Sơn 

 

Xây dựng Nhà điều hành - Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện 103/HVQY/BQP

Xây dựng Nhà điều hành - Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện 103/HVQY/BQP

- Chủ đầu tư: Học viện quân y/Bộ quốc phòng

- Nhà thầu chính: Công ty cổ phần công nghệ Hải Sơn.

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Công ty Hải Sơn

 
Trang 1 trong tổng số 5 trang