Dự án

Lắp đặt bồn công nghệ

Lắp đặt bồn công nghệ (giai đoạn 2) cho Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện.

Công trình: Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện trung ương quân đội 108/BQP.

Địa chỉ: 01 Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nhà thầu chính: Công ty cổ phần công nghệ Hải Sơn.

 

Nguồn: Công ty Hải Sơn

 

Một số hình ảnh thi công Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện

Một số hình ảnh thi công cụm Bể xử lý nước thải do Công ty Hải Sơn thực hiện:

Công trình: Hệ thống xử lý nước thải BV354/TCHC/BQP

Địa chỉ: 120 Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội

Nhà thầu chính: Công ty cổ phần công nghệ Hải Sơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Thi công cụm bể Trạm xử lý nước thải bệnh viện

Thi công Cụm bể xử lý nước thải.

- Công trình: Trạm xử lý nước thải Bệnh Viện 354/TCHC/BQP

- Địa chỉ: 120 Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội

Nhà thầu chính: Công ty cổ phần công nghệ Hải Sơn.

 

 

 

 

 

 

Thi công Trạm xử lý nước thải BV354/TCHC/BQP

Thi công Cụm bể xử lý nước thải.

- Công trình: Trạm xử lý nước thải Bệnh Viện 354/TCHC/BQP

- Địa chỉ: 120 Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội

Nhà thầu chính: Cty cổ phần công nghệ Hải Sơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trang 3 trong tổng số 5 trang