Công trình đã hòan thành

Hệ thống xử lý nước thải

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Khu A - Khu công nghiệp Long Bình

Công suất: 70 m3/ngày đêm

Ngày bàn giao:  Tháng 6/2015

 

 

Nguồn: Cty Hải Sơn

 

Lễ bàn giao công trình

Ngày 17 tháng 10 năm 2014

Lễ bàn giao công trình “Hệ thống xử lý nước thải BVTW Quân đội 108/BQP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống xử lý nước thải BV354/TCHC/BQP

Hệ thống xử lý nước thải BV354/Tổng cục Hậu cần/Bộ quốc phòng

Địa chỉ: 120 Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội

Công suất: 200m3/ngày đêm 

 

Nguồn: Công ty Hải Sơn 

 

Hình ảnh công trình xử lý nước cấp - nước thải - chất thải

Một số công trình xử lý chất thải, xử lý nước cấp và công trình dân dụng Công ty đã thực hiện:

 

 

 Công trình:  TRẠM XỬ LÝ NƯỚC CẤP QK BỘ/QK7
Công suất Q = 60 m3/giờ

 

Công trình:  TRẠM XỬ LÝ NƯỚC CẤP XN DỆT 2 - C.TY DỆT VIỆT THẮNG
       Công suất Q = 30 m3/giờ.
 

 

Công trình: TRẠM XỬ LÝ NƯỚC CẤP H.BÌNH MINH - TỈNH VĨNH LONG
    Công suất Q = 60 m3/giờ.
 

 

 Công trình: TRẠM XỬ LÝ NƯỚC CẤP BỆNH VIỆN 175/BQP
        Công suất Q = 60m3/giờ.

 

Công trình: TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BV 175/QBP
             Công suất Q = 500 m3/ngày đêm.
 

 

Công trình: TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BV 121/QK9
                Công suất Q = 300 m3/ngày đêm. 

 

 Công trình: TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BV 17/QK5
                Công suất Q = 300 m3/ngày đêm
.

 

  Công trình: TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHO XĂNG DẦU K14/CỤC XĂNG DẦU/TCHC
              Công suất Q = 100 m3/ngày đêm.

 

 Công trình: TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BV 211/QUÂN ĐOÀN 3
         Công suất Q = 250 m3/ngày đêm.

 

Công trình: TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TTYT DỰ PHÒNG PHÍA NAM
  
Công suất Q = 100 m3/ngày đêm. 

 

 

 Công trình: TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BV 110/QK1
                  Công suất Q = 300 m3/ngày đêm.

 

 
Công trình: TRẠM XỬ LÝ CHẤT THẢI VIỆN QUÂN Y 6/QK2
              Công suất Q = 300 m3/ngày đêm.

 

Công trình: TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI
                    PHÒNG THÍ NGHIỆM DI TRUYỀN TẾ BÀO/HỌC VIỆN QUÂN Y
         Công suất Q = 100 m3/ngày đêm
 

 

Công trình: TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BV7/QK3
              Công suất Q = 300 m3/ngày đêm.
 

 

 Công trình: TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BV4/QUÂN ĐOÀN 4
       Công suất Q =  250 m3/ngày đêm.

 

  Công trình: TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BV 7A/QK7
                  
Công suất Q = 250 m3/ngày đêm.

  

 

 Công trình: TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI XN DƯỢC PHẨM 150
           Công suất Q = 200 m3/ngày đêm.

 

 

Công trình: TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU TÁI ĐỊNH CƯ LONG SƠN
     Công suất Q =  800 m3/ngày đêm.
 

 

 

Công trình: TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI –  BV ĐA KHOA VĨNH LONG
      Công suất Q = 500 m3/ngày đêm.
 

 

Công trình: TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BV 120/QK9
               Công suất Q = 300 m3/ngày đêm.
 

 

                                             Công trình:  NHÀ BIỆT THỰ 
                                                                       Khu đô thị mới An Phú, An Khánh, Q.2, TP.HCM.

 

  

                                         Công trình: XƯỞNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ -
                                                                  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HẢI SƠN.

null

 

null

Công trình: TRẠM XỬ LÝ CHẤT THẢI BỆNH VIỆN 91/QK1

Công suất Q = 200 m3/ngày đêm

Nguồn Công ty Hải Sơn.