Hệ thống xử lý nước thải BV 103/HVQY/BQP

Hệ thống xử lý nước thải - Bệnh viện 103/HVQY/BQP. 261 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội

Nhà thầu: Công ty cổ phần công nghệ Hải Sơn.

 

 

Nguồn: Cty Hải Sơn