Lắp đặt bồn công nghệ

Lắp đặt, đưa bồn công nghệ vào vị trí bể chứa - Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện 103/HVQY/BQP

Nhà thầu chính: Công ty cổ phần công nghệ Hải Sơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Cty Hải Sơn