Bồn lọc sinh học

Bồn lọc sinh học

Ngày 18 tháng 10 năm 2013.

Kiểm tra bồn lọc trước khi xuất xưởng 

 

 

Nguồn: Công ty Hải Sơn

 

Sản xuất bồn lọc sinh học

Ngày 03 tháng 10 năm 2013

Sản xuất bồn lọc sinh học xây dựng công trình: Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Trung ương Quân đội 108/Bộ quốc phòng.

 

Nguồn: Công ty Hải Sơn

 

Bồn lọc sinh học

Bồn lọc sinh học dùng cho Công nghệ xử lý môi trường:

 

 

 

 

 

Nguồn Công ty Hải Sơn.