Xử phạt các cơ sở vi phạm môi trường hơn 300 tỷ đồng

Thứ Hai, 17/10/2022 08:09

Theo Bộ TN-MT, thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh phòng chống tội phạm về môi trường đã được triển khai thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm.
Giai đoạn 2016-2020, ở cấp trung ương đã tiến hành thanh tra, kiểm tra gần 3.000 cơ sở, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên cả nước; xử phạt khoảng 1.400 tổ chức vi phạm với số tiền phạt hơn 200 tỷ đồng. Ở cấp địa phương đã tổ chức hơn 2.100 cuộc thanh tra, kiểm tra 9.100 cơ sở, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 4.100 trường hợp với tổng số tiền gần 100 tỷ đồng.

Theo sggp.org.vn